การประชุมกลุ่มย่อยเกณฑ์มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ

กรมการขนส่งทางบกและสถาบันขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การประเมินเกณฑ์มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ

โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้อง Orchid โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ผู้เขียน: สมศักดิ์ (ดูแลระบบ)
สร้างเมื่อ: 2019-04-19 07:33:00 UTC