การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเรื่องเกณฑ์การประเมิน

กรมการขนส่งทางบกและสถาบันขนส่งแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเรื่องเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรถโดยสาร (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้เขียน: สมศักดิ์ (ดูแลระบบ)
สร้างเมื่อ: 2019-04-19 07:33:00 UTC