งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Q-BUS
กรมการขนส่งทางบก ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” พร้อมมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินและได้รับการรับรองจำนวน 19 ราย ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ C โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
ไฟล์แนบอื่นๆ

view.jpg

ผู้เขียน: สมศักดิ์ (ดูแลระบบ)
สร้างเมื่อ: 2019-06-21 12:45:43 UTC