รายชื่อผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-BUS
รายการต่อไปนี้แสดงถึงผู้ประกอบการและสายที่ได้รับรางวัล Q-BUS
ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง, เลขสาย, ต้นทาง หรือ ปลายทางเพื่อค้นหาผู้ได้รับรางวัลได้
ชื่อผู้ประกอบการ สายที่ เส้นทาง วันที่ได้รับการรับรอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุ้งแสงอรุณ ทรานสปอร์ต ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
บจก.เฉลิมภัทรทรานสปอร์ต ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
บจก.ภัทรมงคล ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
บริษัท สวีทรานส์ จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
บริษัท สวีทรานส์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเริญกิจบริการ ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
บริษัท เฟิสท์ทรานสปอร์ต จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
บริษัท จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวลกรุ๊ป จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
บริษัท เค ที ทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
บริษัท จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต จำกัด 929 กรุงเทพ - อุบลราชธานี (เขมราฐ, โพธิ์ไทร) 18 มิถุนายน 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรดา พูลศักดิ์ 2018 ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
บริษัท แมจิค รูทส์ จำกัด ไม่ประจำทาง - 26 กันยายน 2562
ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
บจก.เฉลิมภัทร ไม่ประจำทาง - 18 มิถุนายน 2562
บริษัทจำกัด เทพสมบัติ 91 กรุงเทพ - ลำปาง 18 มิถุนายน 2562
บริษัทจำกัด เทพสมบัติ 20 กรุงเทพ - ขอนแก่น 18 มิถุนายน 2562
บริษัทจำกัด เทพสมบัติ 949 กรุงเทพ - ภูเก็ต 18 มิถุนายน 2562
บริษัทจำกัด เทพสมบัติ 993 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 18 มิถุนายน 2562
บริษัท จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต จำกัด 25 กรุงเทพ - อุบลราชธานี, ม่วงสามสิบ 18 มิถุนายน 2562
บริษัท ทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) จำกัด ไม่ประจำทาง - 26 กันยายน 2562
บริษัทภัสสรชัยทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ตจำกัด ไม่ประจำทาง - 26 กันยายน 2562
บจก. รถรุ่งเรือง 789 สุวรรณภูมิ - หัวหิน 26 กันยายน 2562
บริษัท สุมิตราอินเตอร์ทรานเซอร์วิส ไม่ประจำทาง - 18 มีนาคม 2567
บริษัทสุมิตราทัวร์ แอนด์ ทรานเซอร์วิส จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มีนาคม 2567
บจก.เฉลิมภัทรทรานสปอร์ต ไม่ประจำทาง - 27 ธันวาคม 2566
บจก.ภัทรมงคล ไม่ประจำทาง - 27 ธันวาคม 2566
บจก.เฉลิมภัทร ไม่ประจำทาง - 27 ธันวาคม 2566
บริษัท แมจิค รูทส์ จำกัด ไม่ประจำทาง - 27 ธันวาคม 2566
บริษัท วันแบงคอก 9666 ไม่ประจำทาง - 18 มีนาคม 2567
บริษัท เอ็ม.พี.เอส. ทรานสปอร์ต จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มีนาคม 2567
บริษัท เฟื่องทอง ทรานสปอร์ต จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มีนาคม 2567
บริษัท เพาเวอร์เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (1999) จำกัด ไม่ประจำทาง - 27 ธันวาคม 2566
บริษัท พรเทพ มหาศาล จำกัด ไม่ประจำทาง - 27 ธันวาคม 2566
บริษัท ทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มีนาคม 2567
บริษัท สมศักดิ์ ทรานสปอร์ต จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มีนาคม 2567
บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวลกรุ๊ป จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มีนาคม 2567
บริษัทจำกัด เทพสมบัติ 91 กรุงเทพ - ลำปาง 10 กรกฎาคม 2566
บริษัทจำกัด เทพสมบัติ 20 กรุงเทพ - ขอนแก่น 10 กรกฎาคม 2566
บริษัทจำกัด เทพสมบัติ 949 กรุงเทพ - ภูเก็ต 10 กรกฎาคม 2566
บริษัทจำกัด เทพสมบัติ 993 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 10 กรกฎาคม 2566
บริษัท บางกอกบัสไลน์ จำกัด 91 กรุงเทพ - ลำปาง 10 กรกฎาคม 2566
บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มีนาคม 2567
บริษัท ราชาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่ประจำทาง - 18 มีนาคม 2567
บริษัท หงษ์ทองทรานสปอร์ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ประจำทาง - 10 มิถุนายน 2567
ห้างหุ้นส่วนจันทรนิรมิตรทรานสปอร์ต ไม่ประจำทาง - 10 มิถุนายน 2567
บริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ จำกัด ไม่ประจำทาง - 10 มิถุนายน 2567